BZK start gebruikersonderzoek basisregistraties

Het ministerie BZK is deze week in Nederland een breed onderzoek gestart naar het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen daarbij.

BZK wil de uitkomst van dit onderzoekgaan benutten om basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van gebruikers. Het gaat om het totale stelsel van basisregistraties, waaronder de BAG , BGT, BRK, BRT en BRP.

Voor meer informatie over dit onderzoek, klik hier.
Wilt u direct deelnemen aan het onderzoek (duur: ca. 15 minuten), klik dan op deze link: https://statisfact.3dsmx.com/access.idx?token=GXTTS5

Op 28 februari sluit deze enquête.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld!