Case: Verkaufsbücher - Nationaal Archief

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods zijn. De administratie hiervan staat in de openbaar toegankelijke dataset van de Verkaufsbücher bij het Nationaal Archief. PDOK en het Nationaal archief hebben de gegevens van deze dataset gekoppeld met data uit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) van het Kadaster. Het verhaal wordt vertelt in een data story: https://labs.kadaster.nl/stories/verkaufsbucher/