CBS biedt data over Bevolkingsspreiding en Gezondheid bij PDOK

Sinds 1 oktober zijn de CBS datasets voor de thema’s Bevolkingsspreiding (Population Distribution) en Gezondheid (Human Health) online bij PDOK beschikbaar als WMS, WFS en Atomfeed in een INSPIRE geharmoniseerde vorm. Omdat deze twee thema’s geen zinvolle geometrie in de datamodellen hebben, zijn eigenlijk alleen de tabellen (SDMX files) in de download via de Atomfeed echt INSPIRE geharmoniseerd. De Geopackage in de Atomfeed, WFS en WMS zijn gebaseerd op een koppeling van deze tabellen met het INSPIRE thema Statistische Eenheden (Statistical Units).

CBS Provincies uit productie

Met de komst van deze nieuwe INSPIRE service, is de  As-Is service voor deze thema’s : CBS Provincies overbodig geworden. CBS provincies zal daarom per 1-4-2021 uitgeschakeld worden.

URL's

 De dataset voor de bevolkingsspreiding bevat het aantal inwoners per gemeente, NUTS2 (=provincie) en 1km2 grid volgens het Europese coördinatenstelsel ETRS89: LAEA

CBS Population distribution:

WFS https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/008d85d1-460d-46f6-9af4-98afdedbc4dc
WMS https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/171b28f6-7ee7-46f9-b3b3-06d0baaa33db
ATOM https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/037e55bd-a1dc-4fde-adfe-4610d3a3d5cb

 

De dataset voor gezondheid bevat aantallen doctoren en doden per 100.000 inwoners per NUTS2 (=provincie).

CBS Human Health Statistics Netherlands :

WFS http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/8129296b-b9c1-489f-990a-df4a879e12b2
WMS http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/f0c6fbfe-a172-4223-8af3-58f6a28c881d
ATOM http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/54122631-d343-40be-9c28-e44626b37a0e