CBS gebiedsindelingen geactualiseerd

Het CBS verstrekt via PDOK gebiedsindelingen voor zover daar ook naar verwezen wordt in de Statline database van CBS.

Het betreft indelingen als: Gemeente, Landsdeel, Provincie, Buurt, COROP-gebied, GGD-regio, NUTS, Wijk, Grootstedelijke agglomeratie, Stadsgewest, Landbouwgebied, Landbouwgroep, RPA-gebied, Toeristengroep, Toeristengebied, Arrondissementsgebied, Brandweerregio, Kamer van Koophandel regio, Politieregio, Regionale Eenheid, Veiligheidsregio, Zorgkantoorregio, Arbeidsmarktregio, Jeugdregio, Ressort en RES-regio

De bovengemeentelijke indelingen zijn gebaseerd op een gegeneraliseerde versie van de gemeentegrenzen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK). Deze eerste update van 2021 bevat van 2021 de voorlopige grenzen voor gemeente, provincie, COROP en landsdeel. Bij de 2e update rond halverwege 2021, worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen van dat jaar toegevoegd. De indelingen zijn te vinden vanaf 1995 voor zover deze indeling in de periode van 1995 tot nu bestaat.

De gebiedsindelingen worden geserveerd via een WMSWFS en atomfeed. De URL’s zijn:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsgebiedsindelingen/wms?request=GetCapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsgebiedsindelingen/wfs?request=GetCapabilities

Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsgebiedsindelingen/atom/cbsgebiedsindelingen.xml

Metadata:
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/effe1ab0-073d-437c-af13-df5c5e07d6cd