CBS Gebiedsindelingen geactualiseerd

Per 24 januari 2023 zijn bij PDOK de nieuwe voorlopige grenzen voor gemeente, provincie, COROP en landsdeel van de CBS Gebiedsindelingen voor 2023 beschikbaar. Halverwege het jaar worden de voorlopige grenzen vervangen door definitieve grenzen en worden de wijken, buurten en diverse bovengemeentelijke indelingen toegevoegd. Bij de CBS Gebiedsindelingen 2022 zijn de grenzen voor regionale eenheid nu ook beschikbaar gesteld.

De CBS Gebiedsindelingen geven de gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert. De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam “gegeneraliseerd” staat. Alleen gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet-gegeneraliseerd voor.

De gebiedsindelingen worden geserveerd via een WMS en WFS per jaar en atom downloadfeed waarin van elk jaar een downloadlinkje te vinden is.

Op de website van PDOK kunt u alle services van alle jaren vinden en zo ook die van 2022 en 2023 die aangepast of toegevoegd zijn, zie https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/cbs-gebiedsindelingenLink naar een externe pagina.