CBS Gebiedsindelingen nu INSPIRE geharmoniseerd

De eerste INSPIRE geharmoniseerde geoservice van CBS is bij PDOK online. Het betreft de service voor CBS Gebiedsindelingen die onder het thema Statistical Units valt.

Bijzonder aan deze harmonisatie is dat die binnen de database van PDOK is uitgevoerd. CBS heeft alleen de zgn. ?as-is? dataset aangeleverd. Er bestaat dus eigenlijk geen geharmoniseerde dataset, want de service is direct aangemaakt vanuit de ?as-is? dataset. De ?as-is? geoservice zal ook online blijven.

Doordat het INSPIRE datamodel voor Statistical Units maar ??n feature type toestaat, is het niet mogelijk de verschillende indelingen in afzonderlijke lagen te stoppen. De gebruiker moet dus met een filter de indelingen uit de WFS halen of met een SLD uit de WMS.

Om een filter uit te voeren op de WFS in QGIS, en een eigen SLD in de WMS meegeven klik hier voor een voorbeeld.

Klik hier voor de metadata