CBS Postcode4 en Postcode6 zijn geüpdatet

Per vandaag zijn bij PDOK de geactualiseerde datasets CBS Postcode4 en Postcode6 beschikbaar. De services van postcode4 en postcode6 bieden per afzonderlijk vlak statistische gegevens over demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. Bij deze update zijn de gegevens over de jaren 2019 en 2020 aangevuld. De peiljaren 2021 en 2022 zijn toegevoegd. Daarnaast is de dataset CBS Postcode 6 uitgebreid met WFS’en per jaartal en een Atom downloadservice.

CBS Postcode4

De URL's zijn te vinden op de PDOK website: zie de postcode 4 dataset pagina link naar de pdok website

CBS Postcode6

De URL's zijn te vinden op de PDOK website: de postcode 6 dataset pagina link naar de pdok website