CBS Vierkantstatistieken geactualiseerd

PDOK heeft de twee datasets CBS Vierkantstatistieken 100 en CBS Vierkantstatistieken 500 van een update voorzien.

 

Het CBS verstrekt in de services statistische gegevens gekoppeld aan afzonderlijke vierkanten van 100 x 100 meter en vierkanten van 500 x 500 meter.
Het betreft beschikbare cijfers over onder meer demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid.
De gegevens voor de jaren 2017 en 2018 zijn nu aanzienlijk uitgebreid en het jaar 2019 is toegevoegd.

De CBS vierkantstatistieken 100 en 500  worden geserveerd via een WMSWFS en atomfeed.
De URL’s zijn:

CBS Vierkantstatistieken 100m

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsvierkanten100mv2/wms/?request=GetCapabilities&service=WMS

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsvierkanten100mv2/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

https://service.pdok.nl/cbs/vk100/atom/v1_0/index.xml

 

CBS Vierkantstatistieken 500m

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsvierkanten500mv2/wms/?request=GetCapabilities&service=WMS

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsvierkanten500mv2/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

https://service.pdok.nl/cbs/vk500/atom/v1_0/index.xml