CBS wijken en buurten 2016 nu ook in linked data

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze kerncijfers voor 2016 zijn nu ook in linked data ontsloten. Daarmee publiceert ook het CBS nu zijn eerste vijf sterren dataset op PDOK.

‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw van een wijk of buurt, de gemiddelde woningwaarde en de afstand tot voorzieningen.

Deze CBS kerncijfers zijn nu via een sparql interface direct bij PDOK bevraagbaar. De linked data is hier toegankelijk. Er zijn ook een data story en twee facetcheck browsers (moderne versie) beschikbaar, als PDOK experimenten om beter inzicht te geven in de data en mogelijke gebruikstoepassingen:

Het product is in ontwikkeling en het CBS vraagt gebruikers om feedback.