CBS Wijken en Buurten 2021 nieuw en update voor 2019 en 2020

Per 23 december 2021 zijn bij PDOK de nieuwe CBS wijk- en buurtgegevens voor 2021 beschikbaar.
De bestaande datasets Wijken en Buurten voor 2019 en 2020 zijn geüpdatet.

De Wijk- en Buurtkaarten bevatten de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. De land-watergrens is afkomstig uit het Bestand Bodemgebruik 2015.

URL’s

De endpoints naar de nieuwe services van Wijken en Buurten 2021 zijn:
WMS: https://service.pdok.nl/cbs/wb2021/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
WFS: https://service.pdok.nl/cbs/wb2021/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
Atom: https://service.pdok.nl/cbs/wb2021/atom/v1_0/index.xml