CBS Wijken en Buurten 2022 nieuw en update voor 2020 en 2021

Per 8 februari 2023 zijn bij PDOK de nieuwe CBS wijk- en buurtgegevens voor 2022 beschikbaar.
De bestaande datasets Wijken en Buurten voor 2020 en 2021 zijn geüpdatet en hebben een nieuw endpoint voor de WMS en WFS gekregen i.v.m. het aanpassen van de laagnamen. De oude huidige versie 1 Endpoints zullen na een half jaar uitgezet worden, dus per 8 augustus 2023.

De wijk- en buurtkaarten bevatten de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de Basisregistratie van het Kadaster (BRK). De land-watergrens is afkomstig uit het Bestand Bodemgebruik 2017.

URL’s

De endpoints naar de nieuwe services van Wijken en Buurten 2020 zijn:
WMShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina

WFShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/WFS/v2_0?request=getcapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina

Atom (blijft ongewijzigd): https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2020/atom/index.xmlLink naar een externe pagina

De endpoints naar de nieuwe services van Wijken en Buurten 2021 zijn:
WMS: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2021/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina

WFS: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2021/wfs/v2_0?request=getcapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina

Atom (blijft ongewijzigd): https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2021/atom/index.xmlLink naar een externe pagina

De endpoints naar de nieuwe services van Wijken en Buurten 2022 zijn:
WMS: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2022/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina

WFShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2022/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina

Atom: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2022/atom/index.xmlLink naar een externe pagina