CBS Wijken en Buurten 2023 nieuw en update voor 2021 en 2022

Per 5 april 2024 zijn bij PDOK de nieuwe CBS wijk- en buurtgegevens voor 2023 beschikbaar. De bestaande datasets CBS Wijken en Buurten voor 2021 en 2022 zijn geüpdatet. De Wijk- en Buurtkaarten bevatten de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de Basisregistratie van het Kadaster (BRK). De land-watergrens is afkomstig uit het Bestand Bodemgebruik 2017.

De services zijn te benaderen via de volgende URL’s:

2023
WMS: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WFShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2023/atom/index.xmlLink naar een externe pagina

2022
WMShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2022/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WFShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2022/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2022/atom/index.xmlLink naar een externe pagina

2021
WMShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2021/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina
WFShttps://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2021/wfs/v2_0?request=getcapabilities&service=WFSLink naar een externe pagina
ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/wijkenbuurten/2021/atom/index.xmlLink naar een externe pagina