CBS Wijken en buurten geactualiseerd

Het CBS verstrekt via PDOK uitgebreide en veel gebruikte informatie over wijken en buurten in Nederland.
Deze informatie is nu ook over 2020 bij PDOK beschikbaar. Daarnaast zijn de services voor 2018 en 2019 uitgebreid met nieuwe statistieken.

‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een groot aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de Basisregistratie van het Kadaster (BRK).

Wijken en buurten worden geserveerd via een WMS, WFS en atomfeed.
De URL’s zijn:
WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2018/wms?request=GetCapabilities
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2019/wms?request=GetCapabilities
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2020/wms?request=GetCapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2018/wfs?request=GetCapabilities
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2019/wfs?request=GetCapabilities
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2020/wfs?request=GetCapabilities

Atom:
https://service.pdok.nl/cbs/wb2018/atom/v1_0/index.xml
https://service.pdok.nl/cbs/wb2019/atom/v1_0/index.xml
https://service.pdok.nl/cbs/wb2020/atom/v1_0/index.xml