Correctie: WFS van BAG INSPIRE Gebouwen

In het berichthttps://www.pdok.nl/-/nieuwe-url-s-voor-4-datasets-na-cloudmigratie?redirect=%2Fnieuws van 29 september jl. over nieuwe service-URL’s na cloudmigratie is onder het gedeelte over de BAG helaas een foute URL van de WFS vermeld. Daarnaast wordt er gesproken over de BAG Gebouwen maar het gaat hier om de BAG INSPIRE Gebouwen dataset.

Abusievelijk was opgenomen als oude WFS URL:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/windkaart/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De WFS van BAG INSPIRE Gebouwen was echter al vervallen. Dit is inmiddels verwerkt in bovengenoemd nieuwsbericht.

De gewone BAG WFS-service voor Gebouwen blijft zoals aangegeven dus onveranderd. Deze is:
https://service.pdok.nl/lv/bag/wfs/v2_0?request=getCapabilities&service=WFShttps://service.pdok.nl/lv/bag/wfs/v2_0?request=getCapabilities&service=WFS

Onze excuses voor de ontstane verwarring.