Dataset Aardgas- en elektriciteitslevering uit productie

Op 1 januari 2022 neemt PDOK op verzoek van data-aanbieder CBS de dataset Aardgas-en electriciteitslevering definitief uit productie.

Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

Het betreft de volgende URL’s:

- WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsenergieleveringen/wms?request=GetCapabilities&service=wms
- WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsenergieleveringen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
- Atom: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cbsenergieleveringen/atom/cbsenergieleveringen.xml