Dataset CBS Gebiedsindelingen 2022 nu bij PDOK beschikbaar

Per 20 september zijn bij PDOK de nieuwe CBS Gebiedsindelingen voor 2022 beschikbaar. Daarbij is het bestand gesplitst in CBS gebiedsindelingen 1995-2015 en 2016-heden (INSPIRE AS-IS). Er is bij deze splitsing voor gekozen om per dataset 1 atom downloadservice te maken waarin elk jaar afzonderlijk te downloaden is. Daarnaast heeft elk jaar een eigen WMS en WFS gekregen. Deze verandering is doorgevoerd omdat de performance van de oude services niet in orde was door de grote hoeveelheid data die deze dataset kent.

De CBS Gebiedsindelingen geven de gebiedsindelingen weer die het CBS hanteert. De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam “gegeneraliseerd” staat. Alleen gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet-gegeneraliseerd voor.