Dataset CBS Wijken en buurten 2018

Het CBS verstrekt via PDOK uitgebreide en veel gebruikte informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze informatie is nu ook over 2018 bij PDOK beschikbaar.

‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een groot aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de Basisregistratie van het Kadaster (BRK).

Wijken en buurten worden geserveerd via een WMS, WFS en atomfeed.