Dataset CBS Wijken en buurten 2019

Het CBS verstrekt via PDOK uitgebreide en veel gebruikte informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze informatie is nu ook over 2019 bij PDOK beschikbaar.

‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een groot aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de Basisregistratie van het Kadaster (BRK).

Wijken en buurten worden geserveerd via een WMS, WFS en atomfeed. De URL’s zijn:

WMS
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2019/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2019/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Atom
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/wijkenbuurten2019/atom/wijkenbuurten2019.xml