Dataset CBS Wijken en buurten geactualiseerd

Het CBS verstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze informatie is nu voor 2015 (v3) en 2016 (v2) geactualiseerd. Voor 2017 is een nieuwe dataset ontsloten.

‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een groot aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de Basisregistratie van het Kadaster (BRK).

Wijken en buurten worden geserveerd via een WMS, WFS en atomfeed.