Dataset Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) uit productie

Op 1 september 2021 neemt PDOK op verzoek van data-aanbieder RCE de dataset Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) definitief uit productie.

Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

Het betreft de volgende URL’s:

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cultgis/wms?request=GetCapabilities&service=wms
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/cultgis/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs