Dataset Geluidsbelasting Rijkswegen gaat uit productie

Op verzoek van aanbieder Rijkswaterstaat neemt PDOK de dataset Geluidsbelasting Rijkswegen op 11 juli 2023 uit productie.

Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

Het betreft de services met de volgende URL's:

  • WMS: https://service.pdok.nl/rws/geluidbelasting/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
  • ATOM: https://service.pdok.nl/rws/geluidbelasting/atom/index.xml