Dataset Verkeersongevallen Nederland 2008-2017 gaat uit productie

Op verzoek van aanbieder Rijkswaterstaat neemt PDOK de dataset ‘Verkeersongevallen - Nederland 2008 – 2017’ op 27 april 2023 uit productie. Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

Het betreft de services met de volgende URL's:

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersongevallen_nld_2017/wms/v1?SERVICE=WMS&request=getcapabilities
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersongevallen_nld_2017/wfs/v1?SERVICE=WFS&request=getcapabilities