Dataset ‘Vervoersnetwerken’ van RWS uit productie

Op verzoek van aanbieder Rijkswaterstaat (RWS) neemt PDOK de dataset ‘Vervoersnetwerken’ binnenkort uit productie. Het betreft de volgende webservices:

Waterwegen

  • WMS https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-w/wms?&request=GetCapabilities&service=wms
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-w/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs

Wegen

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-ro/wms?&request=GetCapabilities&service=wms
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-ro/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs

Common elements

  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nl/rws/tn-cte/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs

Op 12 mei 2021 neemt PDOK bovenstaande services definitief uit productie. Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.