Dataset Beschermde Natuurmonumenten van RVO uit productie

Op 2 januari 2022 neemt PDOK op verzoek van data-aanbieder RVO de dataset Beschermde Natuurmonumenten definitief uit productie. Mocht u hiervan gebruiker zijn, dan verzoekt PDOK u om tijdig op deze uitfasering in te spelen.

Het betreft de volgende URL’s:

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/beschermdenatuurmonumenten/wms?request=GetCapabilities&service=wms
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/beschermdenatuurmonumenten/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
  • Atom: http://geodata.nationaalgeoregister.nl/beschermdenatuurmonumenten/atom/beschermdenatuurmonumenten.xml