Datasets van waterschappen beschikbaar bij PDOK

Per 6 juni 2017 zijn bij PDOK zes datasets in productie genomen met veel waterdata van alle Nederlandse Waterschappen. Daarmee wordt het aanbod van geodata voor Nederland aanzienlijk verrijkt.

De beschikbaar gestelde datasets zijn te verdelen in twee categorie?n. De eerste categorie bevat data die is gestandaardiseerd volgens het Informatiemodel Water (IMWA). Het betreft de volgende gegevens:

 • Waterlopen en bijbehorende gegevens
 • Kunstwerken
 • Waterbeheergebieden

 

De tweede categorie bevat data die worden geleverd in het kader van INSPIRE. Het betreft de volgende gegevens:

 • INSPIRE Hydrografie (waterlopen, kunstwerken, waterkeringen en deelstroomgebieden)
 • INSPIRE Nuts- en overheidsdiensten (kabels en leidingen, rioolwaterzuiveringen)
 • INSPIRE Administratieve eenheden (waterschapsgrenzen)

 

De data in INSPIRE Hydrografie overlappen grotendeels met de IMWA-gegevens, maar zijn anders van structuur. De IMWA-gegevens zijn rijker van inhoud en daarmee ook breder toepasbaar.

Alle datasets zijn vindbaar via het Nationaal Georegister en landsdekkend beschikbaar in XML-formaat (te downloaden via Atomfeeds) en als WMS. Vanwege de complexe structuur van IMWA-XML zijn niet alle attributen in de WMS beschikbaar die wel in de XML-bestanden (Atomfeeds) zijn opgenomen.

De gepubliceerde datasets zijn nog in opbouw. Op termijn zullen de waterschappen meer gegevens gaan leveren dan welke nu via PDOK beschikbaar zijn. De actualiteit van de gegevens is ook nog niet optimaal. De waterschappen sluiten gefaseerd aan op een centrale voorziening die zorgt voor een meer complete en actuele vulling van de services. Naarmate er meer waterschappen hierop aansluiten, zal de inhoud van de datasets verbeteren. We verwachten dat eind 2017 alle waterschappen zullen zijn aangesloten.

URL's

De datasets zijn publiek beschikbaar onder de volgende URL's:

Waterschappen Kunstwerken IMWA

 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wskunstwerkenimwa/wms?request=GetCapabilities
 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wskunstwerkenimwa/atom/wskunstwerkenimwa.xml

 

Waterschappen Oppervlaktewateren IMWA

 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsaoppervlaktewaterenimwa/wms?request=GetCapabilities
 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsaoppervlaktewaterenimwa/atom/wsaoppervlaktewaterenimwa.xml

 

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA

 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wswaterbeheergebiedenimwa/wms?request=GetCapabilities
 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wswaterbeheergebiedenimwa/atom/wswaterbeheergebiedenimwa.xml

 

Waterschappen Hydrografie INSPIRE

 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wshydrografieinspire/wms?request=GetCapabilities
 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wshydrografieinspire/atom/wshydrografieinspire.xml

 

Waterschappen Nuts-Overheidsdiensten INSPIRE

 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsdiensteninspire/wms?request=GetCapabilities
 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsdiensteninspire/atom/wsdiensteninspire.xml

 

Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE

 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsaeenhedeninspire/wms?request=GetCapabilities
 • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsaeenhedeninspire/atom/wsaeenhedeninspire.xml