De Bodemkaart van Nederland beschikbaar bij PDOK

Bij PDOK is nu ook de Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland.

Wageningen Environmental Research (Alterra) stelt als partner van de BRO alle bodemgegevens van Nederland als open data beschikbaar voor gebruik. Tot nu toe waren deze bodemgegevens niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van EZ en IenM komt hier nu verandering in. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

De BRO maakt het mogelijk om via PDOK de gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. Keuzes die faalkosten binnen dossiers als voedselproductie, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke inrichting en grootschalige infrastructuur kunnen vermijden. Verder zijn de gegevens van belang voor de Omgevingswet en de ordening van de ondergrond. De BRO voldoet aan de Europese richtlijn INSPIRE voor een geïntegreerd milieubeleid.

De Bodemkaart van Nederland is gebaseerd op boorprofielen die zijn verkregen door bemonsteringen van de bodem tot een diepte van ongeveer 1.50 m. Een boorprofiel bevat kenmerken over de opbouw en samenstelling van de bodem. Er zijn inmiddels zo’n 340.000 boorprofielen gemaakt. De Bodemkaart van Nederland is een landsdekkende kaart en bevat meer dan 300 bodemeenheden. De kaart wordt van een steeds betere kwaliteit door gebruik van nieuwe bemonsteringen in het veld en inzet van extra gegevens verkregen uit satellietwaarnemingen en het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Bekijk de Bodemkaart in de PDOK Viewer. In de viewer klikt u op de dataset BRO - Bodemkaart 1:50.000 en vinkt u de laagnaam Bodemkaart 1:50.000 aan.

URL’s:

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bodemkaart50000/wms?request=getCapabilities&service=wms
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bodemkaart50000/wfs?request=getCapabilities&service=wfs
  • Atomfeed: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bodemkaart50000/atom/bodemkaart50000.xml