De TOP10NL WMS en WMTS services zijn vernieuwd

In navolging van de BRT Achtergrondkaart heeft aanbieder Kadaster nu ook het systeem achter de TOP10NL webservices toekomstbestendig gemaakt. Samen met PDOK is er overgestapt op andere software. Hiervoor is het uiterlijk van de kaart opnieuw ontworpen. Uitgangspunt is dat het uiterlijk zo veel mogelijk gelijk is gebleven aan de huidige kaart. De nieuwe webservices zijn direct gebaseerd op de TOP10NL Geopackage.

Huidige kaartversie wordt uitgefaseerd

De nieuwe webservices van TOP10NL komen beschikbaar met nieuwe URL's. De data achter de huidige webservices wordt niet meer bijgewerkt. Deze houdt de actualiteit van de november-2021-levering van de BRT. Als u geen actie onderneemt, kijkt u dus naar een verouderde kaart. De webservices van de huidige TOP10NL worden uitgefaseerd op 31 augustus 2022. LET OP: Zonder aanpassingen toont uw applicatie of website na deze datum géén TOP10NL webservice meer.

Belangrijkste verschillen

Bij deze overgang is het uiterlijk van de nieuwe kaart zo veel mogelijk gelijk gehouden aan de huidige kaart. Er zijn tegelijkertijd ook enkele aanpassingen gedaan:

  • De losse lagen voor punten, lijnen en vlakken zijn in de nieuwe webservices gecombineerd in één laag per objectklasse;
  • Op sommige punten is de visualisatie verbeterd:
    • De visualisatie van vlakken met symbolen bij waterdelen en terreinen is rustiger gemaakt (meer tussenruimte symbolen). Voorbeelden van deze objecten zijn waterdelen met riet, terreinen bos, boomgaard of populieren;
    • De visualisatie van taluds is duidelijker gemaakt door de symbolen verder uit elkaar te plaatsen.
  • De weergave van plaatslabels op de WMTS webservice van TOP10NL is nog niet optimaal. Er worden afgebroken labels weergegeven en er worden nog teveel labels weergegeven. Samen met PDOK is Kadaster op zoek naar een oplossing hiervoor.

Voorbeeld van de oude en nieuwe TOP10NL webservice, waarin de rustigere weergave van vlakken met symbolen en taluds weergegeven wordt. Links de oude webservice van TOP10NL, rechts de nieuwe webservice van TOP10NL.
Voorbeeld van de oude en nieuwe TOP10NL webservice, waarin de rustigere weergave van vlakken met symbolen en taluds weergegeven wordt. Links de oude webservice van TOP10NL, rechts de nieuwe webservice van TOP10NL.

Advies: vervang de url’s!

We adviseren u om zo snel mogelijk uw website of applicatie aan te passen op de nieuwe versie. Vervang daarom de huidige URL’s door de nieuwe URL’s van TOP10NL. In de configuratie kunt u verwijzingen naar de URL’s van de huidige TOP10NL webservices opzoeken en vervangen door de URL’s genoemd in de metadata van TOP10NL of op de productpagina van PDOK:

 

Meer informatie

Kijk voor verdere informatie op: