Eervolle vermelding voor PDOK bij SODA2019

Voor de datastory over de Verkaufsbücher ontving PDOK als één van de drie finalisten tijdens de Stuiveling Open Data Award 2019 een bijzonder vermelding. De datastory Verkaufsbücher biedt een overzicht van ruim 7000 gedwongen transacties van onroerend goed uit de Tweede Wereldoorlog. Het Nationaal Archief en Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) kregen een bijzondere vermelding voor wat de jury omschrijft als “een prachtig, poëtisch eerbetoon”. De datastory Verkaufsbücher werd gekozen uit 21 inzendingen.

SODA2019 werd gewonnen door Pointer, Reporter Radio (beide KRO-NCRV) en Follow the Money, met hun onderzoek naar zorgcowboys, dat mogelijke fraude door zorgondernemers bloot legt.

PDOK geeft overigens deze week al een vervolg op deze datastory; tijdens de Hack-a-LOD op 29 november gaat een team van het Kadaster verder met de data uit de Verkaufsbücher om deze te koppelen aan ‘struikelstenen’, herdenkingsstenen die geplaatst worden bij huizen waar Joden zijn weggevoerd.

SODA

De SODA is vernoemd naar de vorige president van de Algemene Rekenkamer Saskia J. Stuiveling. Saskia was groot pleitbezorger van het actief beschikbaar stellen van open data. Bij haar vertrek als president van de Algemene Rekenkamer werd, om haar te eren, de award ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2015. De award onderstreept het belang van het gebruik van open data vanwege de economische, maatschappelijke en democratische waarde.