Endpoints uitgezet voor oude datasets Bestuurlijke Grenzen en Administratieve Eenheden

PDOK heeft op 7 januari 2022 op verzoek van aanbieder Kadaster de URL’s van de oude dataset Administratieve Eenheden uitgezet en op 11 januari 2022 de endpoints voor Bestuurlijke Grenzen.

Bestuurlijke Grenzen

Eerder communiceerdehttps://www.pdok.nl/-/nieuwe-service-bestuurlijke-gebieden?redirect=%2Fnieuws PDOK over de realisatie van de nieuwe dataset Bestuurlijke Gebieden https://www.pdok.nl/introductie/-/article/bestuurlijke-gebieden . Dat is de opvolger van de dataset Bestuurlijke Grenzen. In dat bericht informeerde PDOK u ook over de verwachte realisatie van downloadbestanden via de Atomfeed. Tevens werd de gebruiker toen verzocht om voor actuele informatie vóór 1 januari 2022 over te stappen naar de nieuwe services.

Per 11 januari zijn de WMS en WFS van Bestuurlijke Grenzen nu dus niet meer beschikbaar. Via downloadbestanden (atomfeed) is historie beschikbaar.

URL’s:

Bestuurlijke Grenzen:

Bestaande endpoint Atomfeed met download van historie:
https://service.pdok.nl/kadaster/bestuurlijkegrenzen/atom/v1_0/index.xml

Vervallen endpoints WMS en WFS:
WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bestuurlijkegrenzen/wms?request=GetCapabilities&service=wms
WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bestuurlijkegrenzen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Bestuurlijke Gebieden:

klik voor de nieuwe URL’s hier https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/bestuurlijke-gebieden .

Administratieve Eenheden

Daarnaast is de oude dataset Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd) uit productie genomen per 7 januari jl. Medio 2021 berichtte https://www.pdok.nl/-/wijziging-administratieve-eenheden-inspire-geharmoniseerd-?redirect=%2Fnieuws PDOK hier al over.

URL’s:

Vervallen:
WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/au/wms?&request=GetCapabilities&service=WMS
WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/au/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS

Nieuw:
klik voor de actuele endpoints hierhttps://www.pdok.nl/geo-services/-/article/administratieve-eenheden-inspire-geharmoniseerd-.

Mocht u van bovenstaande oude URL’s nog gebruik maken, dan verzoekt PDOK u om zo spoedig mogelijk over te stappen op de nieuwe URL’s.