Extra informatie over wijzigingen van BAG WFS en WMS

Op 19 januari jl. is meegedeeldLink naar een externe pagina dat er wijzigingen in de BAG WFS en WMS datasets plaats gaan vinden. Aangezien er slechts een tweetal statussen wordt toegevoegd aan de datasets, wordt ervanuit gegaan dat deze wijziging voor de gebruikers minimaal is en zij reeds bestaande URL’s niet hoeven te wijzigen.

Per 1 april 2021 zullen naast de huidige statussen ook de status ‘Verbouwing pand’ en de status ´Verbouwing verblijfsobject’ worden meegeleverd.

In de BAG WFS en WMS (ook al in de huidige versie) worden uitsluitend de huidige voorkomens van de BAG gegevens geleverd. Dit houdt in dat alle objecten met een eindstatus niet worden geleverd. Dit betreft objecten met de statussen ‘niet gerealiseerd’, ‘pand gesloopt’, ‘ten onrecht opgevoerd’ en ‘ingetrokken’.

Benieuwd naar alle statussen binnen BAG? Bekijk deze in de Praktijkhandleiding BAGLink naar een externe pagina

Deze voorgenomen wijziging lijkt een minimale wijziging te zijn. Zorgt de toevoeging van de twee nieuwe statussen echter voor problemen in het gebruik van de BAG WFS en BAG WMS? Laat het dan vooral weten! Indien er geen signalen komen over applicaties die door de wijziging niet meer werken, wordt de dataset per 1 april 2021 verrijkt met de nieuwe statussen.