Feedback gebruikers verwerkt in de PDOK Viewer

De nieuwe PDOK Viewer die in juni jl. werd gelanceerd, is inmiddels verder doorontwikkeld.

Daarbij is graag gebruik gemaakt van de feedback die PDOK van veel gebruikers heeft ontvangen, onder andere via posts op het Geoforum.

De functionaliteit die nu is gerealiseerd, betreft twee veel genoemde klantwensen:

  1. Vanaf nu kan de BRT-Achtergrondkaart naar keuze aan/uit gezet worden, in plaats van continu getoond (standaard aan).
  2. Datasets die bij een bepaald zoomniveau geen visualisatie bieden, kunnen in de Viewer pas worden aangeklikt op het zoomniveau waar wel visualisatie is (conform de oude viewer).

PDOK dankt graag alle gebruikers voor de vele tips en wensen die werden ingestuurd!