Geluidskaarten spoorwegen en Schiphol beschikbaar bij PDOK

Vanaf juli 2017 biedt dataprovider IenM bij PDOK de Geluidskaarten spoorwegen en de Geluidskaarten Schiphol aan. Op de kaarten ziet u hoe hoog de geluidbelasting door het treinverkeer en op Schiphol is op de door u gekozen locatie.

De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting 's avonds en 's nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. De kaarten zijn gemaakt voor de situatie in 2016.

De kaarten zijn ook te bekijken in de PDOK viewer.

Geluidskaarten spoorwegen:

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geluidskaartenspoorwegen/wms?request=GetCapabilities
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geluidskaartenspoorwegen/wfs?request=GetCapabilities

Geluidskaarten Schiphol:

  • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geluidskaartenschiphol/wms?request=GetCapabilities
  • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/geluidskaartenschiphol/wfs?request=GetCapabilities