Case: Routedatabank

De Routedatabank is een kaartviewer van GeoNovation, die gebruik maakt van de PDOK luchtfoto en BRT-Achtergrondkaart.

De GeoNovation KaartViewer is een generieke GIS Viewer, die vooral ingezet wordt als interne GIS viewer voor gemeenten en overheden.

Er zijn meer dan 50 organisaties, die de GeoNovation KaartViewer gebruiken. Een voorbeeld is de Routedatabank van het Landelijk Fietsplatform en Wandelnet. De Routedatabank wordt ingezet om vooral de fiets- en wandelroutes te kunnen delen met partners. De applicatie is deels via een login te bereiken, maar er is ook een openbaar deel. De PDOK data die gebruikt wordt is vooral de BRT achtergrondkaart en de PDOK luchtfoto. Verder is het eigen data van Landelijk Fietsplatform en Wandelnet.

De URL is: https://www.routedatabank.nl/