Geregistreerde verkeersongevallen in Nederland bij PDOK

Vanaf oktober 2019 biedt Rijkswaterstaat bij PDOK een dataset aan die inzicht geeft in de geregistreerde verkeersongevallen.

Verkeersongevallen - Nederland 2008 - 2017 bevat de verzamelde verkeersongevallen plus de wegvakgeografie en is afgeleid uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON ) van 2008 t/m 2017. Het bevat ongevallenmeldingen gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB ).

Het wegvakgeografiebestand bevat van alle aanwezige ongevallen de geografie van de betreffende Wegvak Efemeriden. In het bestand staan de belangrijkste gegevens van een ongeval en maximaal 2 partijen. Als gevolg van de invoering van de AVG (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn er geen slachtoffergegevens meer opgenomen en zijn de ongevallen- en partijgegevens beperkt.

De bestanden zijn open beschikbaar door middel van WMS- en WFS -webservices en te bekijken in de PDOK Viewer. Tevens zijn ze ook te downloaden als Geopackage en Geodatabasefile. De viewservices hebben de volgende URL:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersongevallen_nld_2017/wms/v1?SERVICE=WMS&request=getcapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersongevallen_nld_2017/wfs/v1?SERVICE=WFS&request=getcapabilities