GIS-services Kaderrichtlijnen Water, Mariene Strategie vernieuwd

De GIS-services van Kaderrichtlijn Water, Richtlijn Stedelijk Afvalwater en Kaderrichtlijn Mariene strategie zijn in nauw overleg met Geonovum vernieuwd. De onderliggende data wordt nu per rapportage jaar aangeboden. De datasets zijn conform INSPIRE-dataspecificaties beschreven en aangeboden.

Deze nieuwe geo-services zijn op dit moment in concept al beschikbaar. Op het moment dat deze door RWS zijn goedgekeurd verdwijnen de oude beschrijvingen, oude downloads uit het Nationaal GeoRegister en de PDOK-site. Desondanks blijven de oude services nog enige maanden beschikbaar. Gebruikers wordt geadviseerd van de nieuwe GIS-services gebruik te maken.

Deze geo-informatie wordt geserveerd via de koppelvlakken WMS, WFS en ATOM-feed.