GIS-Services Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Nederlandse culturele Werelderfgoed samengevoegd

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de datasets van de Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Nederlandse culturele Werelderfgoed samengevoegd tot één dataset. Deze is conform de INSPIRE dataspecificaties voor Beschermde gebieden geharmoniseerd. PDOK biedt deze gecombineerde dataset nu aan via een nieuwe WMS en WFS:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-ch/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps-ch/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Gebruikers van de oude services van de conform INSPIRE geharmoniseerde Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Werelderfgoed wordt geadviseerd om zo spoedig mogelijk gebruik te gaan maken van de nieuwe services. De oude services blijven nog beschikbaar tot 15 maart 2020.