GIS-services RWS Voorlopige Overstromingsrisico Analyse (VORB) ontsloten via PDOK

De GIS-services van RWS Voorlopige Overstromingsrisico Analyse (VORB) zijn nu ontsloten via PDOK. De WMS en Atom datasets zijn conform INSPIRE-dataspecificaties beschreven en aangeboden.

De services zijn vanaf dit moment al beschikbaar. Deze geo-informatie wordt geserveerd via de koppelvlakken WMS, WFS en Atom:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wms/v1_0?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/wfs/v1_0?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

ATOM:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/richtlijnoverstromingsrisico2018/atom/v1_0/index.xml