Herziene INSPIRE Adressen en Gebouwen services en data

In opdracht van de BAG zullen de services van Adressen en Gebouwen (afkomstig uit de BAG) vanaf oktober herzien worden. Het gaat om de services van zowel de geharmoniseerde Adressen en Gebouwen als de niet-geharmoniseerde INSPIRE Adressen.

Adressen As-Is

De Adressen (https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/adress-1Link naar een externe pagina) worden momenteel via een WMS, WFS en Atomfeed beschikbaar gesteld en maandelijks voorzien van een update. De WMS en WFS bevatten de Adressen uit de BAG en de Atomfeed biedt een download van de gehele BAG aan (https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/atom/inspireadressen.xml).

Vanaf oktober zullen de WMS en Atomfeed worden voorzien van nieuwe URL’s. De WFS zal worden uitgezet. De WMS zal qua data-inhoud niet veel wijzigen. De atomfeed voor de Adressen As-Is zal vanaf 1 oktober maandelijks worden ingevuld met een BAG 2.0 Extract conform het BAG 2.0 datamodel. De nieuwe download zal dezelfde vorm hebben als het proefbestand met alle BAG 2.0 data dat te vinden is op: https://www.kadaster.nl/-/proefbestand-heel-nederland.

INSPIRE Adressen en Gebouwen geharmoniseerd

De geharmoniseerde INSPIRE Adressen (https://www.pdok.nl/introductie/-/article/adressen-inspire-geharmoniseerd-Link naar een externe pagina) en INSPIRE Gebouwen (https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/gebouwen-inspire-geharmoniseerd-Link naar een externe pagina) worden momenteel via een WMS en WFS beschikbaar gesteld en leveren data conform INSPIRE standaarden.

Vanaf oktober zal de WFS worden vervangen voor een Atomfeed (download) en de WMS zal worden voorzien van een nieuwe URL. Beide zullen halfjaarlijks worden bijgewerkt.