Inspiratie: Virtuele omgeving dijkontwerp

Afbeelding van een dijk

Wij gebruiken de pointcloud (AHN3/LiDAR gegevens) voor het maken van een virtuele omgeving waar in het dijkontwerp wordt geprojecteerd. Het draagvlak voor het dijkontwerp bij stakeholders en beheerders neemt toe als ze kunnen zien en beleven hoe de dijkversterking er uit komt te zien. Virtual Reality is een mooie, innovatieve manier om beheerders, bedrijven en bewoners een kijkje te geven in de toekomst. Het biedt je de mogelijkheid om veranderingen in je eigen omgeving zo realistisch mogelijk te ervaren in een levensechte 3D omgeving. Men kan de dijkversterking van bovenaf in een luchtballon bekijken. Maar men kan ook overal uit de luchtballon stappen en ‘in de achtertuin’ gaan staan om de nieuwe omgeving te beleven.

We ontwikkelen VR-Dijken waarmee zij met behulp van een VR-bril de dijk kunnen beleven. Hierdoor kunnen ook mensen met minder of geen inhoudelijke kennis meedenken bij het ontwerpen van dijken. In de tool kunnen alle dijkversterkingsalternatieven klaargezet worden, zodat men de verschillen vanuit elke hoek kan bekijken. De tool maakt gebruik van een VR-bril (Oculus Rift) en digitale handen (Oculus Touch) en laat de nieuwe dijk in vergelijking met de oude dijk zien in de werkelijke omgeving (op basis van Point Cloud). Effect: de inzet van de VR-Dijken vergroot draagvlak. De VR-Dijken wordt onder andere al ingezet bij de Markermeerdijken.

Extra info HHNK voor een informatiecentrum:

Ook nog interessant is de +Talk: