INSPIRE-services van Het Waterschapshuis vernieuwd

PDOK heeft voor de waterschappen hun INSPIRE-verplichting verzorgd. Dat betekent dat de acht datasets die de waterschappen via PDOK beschikbaar stellen nu INSPIRE-compliant afgenomen kunnen (gaan) worden.

Het betreft de, door INSPIRE verplichte, view-service (WMS) en download-service (GML in AtomFeed) van de eerste twee datasets, te weten Hydrografie (Hydrography) en Administratieve eenheden (Administrative units). De wijzigingen zijn:

  • Transformatie naar het juiste coördinatenstelsel (ETRS89).
  • Implementeren van de INSPIRE verbeeldingstandaard
  • Implementeren van de door INSPIRE voorgeschreven object- en attribuutnamen

De view-services zijn inmiddels beschikbaar op PDOK en als WMS -service te vinden in het Nationaal Georegister (NGR); Waterschappen Hydrografie INSPIRELink naar een externe pagina en Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRELink naar een externe pagina. Daarnaast kan deze data in het NGR door middel van download-services worden gedownload; Waterschappen Hydrografie INSPIRELink naar een externe pagina en Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRELink naar een externe pagina

In het project “Verbetering van de keten van datastromen 2020” wordt de verwerking en publicatie van beide sets verder verbeterd. Wil je weten wat er verder gaat veranderen? Stuur dan een mail naar datastromen@hetwaterschapshuis.nl.

Hydrografie

Atom:
https://service.pdok.nl/hwh/hydrografie/atom/v1_0/index.xmlLink naar een externe pagina
WMS:
https://service.pdok.nl/hwh/hydrografie/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmsLink naar een externe pagina

Administratieve Eenheden

Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/atom/v1_0/index.xmlLink naar een externe pagina
WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmsLink naar een externe pagina

Update

De nieuwe URL’s van de Hydrografie worden nu dagelijks geupdate (de huidige URL’s worden niet meer geupdate). Om actuele data te gebruiken, raadt PDOK u dan ook aan om zo snel mogelijk op deze nieuwe URL’s over te stappen.