INSPIRE-services van Het Waterschapshuis vernieuwd

PDOK heeft voor de waterschappen hun INSPIRE-verplichting verzorgd. Dat betekent dat de acht datasets die de waterschappen via PDOK beschikbaar stellen nu INSPIRE-compliant afgenomen kunnen (gaan) worden.

Het betreft de, door INSPIRE verplichte, view-service (WMS) en download-service (GML in AtomFeed) van de eerste twee datasets, te weten Hydrografie (Hydrography) en Administratieve eenheden (Administrative units). De wijzigingen zijn:

• Transformatie naar het juiste coördinatenstelsel (ETRS89).
• Implementeren van de INSPIRE verbeeldingstandaard
• Implementeren van de door INSPIRE voorgeschreven object- en attribuutnamen

De view-services zijn inmiddels beschikbaar op PDOK en als WMS -service te vinden in het Nationaal Georegister (NGR); Waterschappen Hydrografie INSPIRE en Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE. Daarnaast kan deze data in het NGR door middel van download-services worden gedownload; Waterschappen Hydrografie INSPIRE en Waterschappen Administratieve eenheden INSPIRE.

 

In het project “Verbetering van de keten van datastromen 2020” wordt de verwerking en publicatie van beide sets verder verbeterd. Wil je weten wat er verder gaat veranderen? Stuur dan een mail naar datastromen@hetwaterschapshuis.nl.

Atom Hydrografie:
https://service.pdok.nl/hwh/hydrografie/atom/v1_0/index.xml
WMS Hydrografie:
https://service.pdok.nl/hwh/hydrografie/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

Atom Administratieve Eenheden:
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/atom/v1_0/index.xml
WMS Administratieve Eenheden:
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/hwh/eenheden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

Update

De nieuwe URL’s van de Hydrografie worden nu dagelijks geupdate (de huidige URL’s worden niet meer geupdate). Om actuele data te gebruiken, raadt PDOK u dan ook aan om zo snel mogelijk op deze nieuwe URL’s over te stappen.