Issue m.b.t. downloads BGT en DKK

De achterliggende periode treden er aanhoudend verstoringen op in het downloaden van BGT-files die betrekking hebben op een gedeelte van Nederland (niet bij landelijke downloads).

Gebruikers ondervinden daardoor duidelijk hinder, zoals ook op het Geoforum blijkt. PDOK vindt dat uiterst vervelend en biedt daarvoor haar verontschuldiging aan.

Aan een adequate oplossing van dit issue (dat in mindere mate ook bij de DKK voorkomt) wordt al geruime tijd door PDOK gewerkt. Naar verwachting heeft PDOK dit issue binnen afzienbare termijn verholpen. Zodra het issue is opgelost, volgt nadere communicatie.