Kadaster ontsluit INSPIRE-thema Zeegebieden

Het Kadaster is aangemerkt om een deel van het INSPIRE-thema Zeegebieden te ontsluiten, te weten de FeatureTypes: Coastline, InterTidalArea en ShoreLine.

Voor definities en omschrijvingen zie http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ScopeTheme.actionl onder thema Sea Regions. De bron voor de data is TOP10NL.

Eind augustus 2018 zijn deze data in overeenstemming met de specificaties van INSPIRE bij PDOK beschikbaar gesteld. Gebruikers kunnen dit INSPIRE-thema vinden via het Nationaal Georegister voor bekijken of downloaden, dan wel via de PDOK-viewer.

Kadaster heeft deze dataset eveneens aangeboden aan het programma Open European Location Services (ELS). Het is de intentie om deze data op te nemen in een pan-Europese dataset voor dit thema.