Kadaster ontsluit vernieuwde versie van product TOPnamen

Vanaf juni 2018 verstrekt dataprovider Kadaster bij PDOK een nieuwe versie van het product TOPnamen. TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.

TOPnamen is beschikbaar voor alle versies en schaalniveaus van topografische kaarten uit zes kaartseries van het Kadaster. De actualiteit van TOPnamen is gelijk aan de BRT-release van april 2018. Op verzoek van het Gebruikersoverleg BRT is op basis van de teksten een lijngeometrie gegenereerd, die het makkelijker moet maken om de teksten te gebruiken en te visualiseren.

URL

Het product TOPnamen is in Esri file-geodatabase formaat kosteloos beschikbaar bij PDOK: https://www.pdok.nl/datasets

TOPnamen

Meer informatie over TOPnamen is te vinden op: https://www.kadaster.nl/-/topnamen