Labsomgeving voor linked geodata

PDOK en Kadaster hebben sinds kort een Labsomgeving waarin zij verkennen welke mogelijkheden er bestaan met linked geodata: https://data.labs.pdok.nl

Op deze nieuwe labsomgeving kunnen geïnteresseerden experimenten met de weergave van data verwachten en nieuwe tools in werking zien waarmee de kracht van linked (geo) data inzichtelijk wordt. Ook kan men zelf samen met Kadaster en PDOK verkennen hoe onze data nog beter bruikbaar gemaakt kunnen worden en welke technieken daarvoor het beste ingezet kunnen worden.

Daarnaast is op de labsomgeving ook een aantal inspirerende voorbeelden te vinden van hoe er met behulp van linked data complete verhalen verteld kunnen worden, en ook de data zelf direct bekeken kan worden: de Data Stories. Op dit moment zijn er al veertien data stories beschikbaar, de verwachting is dat dit aantal in de komende periode toe gaat nemen: https://data.labs.pdok.nl/stories

Uitnodiging

We nodigen iedereen uit om samen met ons de mogelijkheden te verkennen en ons van input te voorzien hoe we de data nog beter kunnen publiceren, maar ook hoe we de mogelijkheden die er zijn met de data nog verder voor het voetlicht kunnen brengen.