LIVE: webservice voor BAG-terugmeldingen!

Vanaf 1 november 2017 worden alle terugmeldingen die gedaan worden op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) via https://bagviewer.kadaster.nl/, ontsloten als webservice in PDOK.

Er is een directe verbinding, waardoor terugmeldingen vrijwel realtime zichtbaar zijn in PDOK.

De BAG-bronhouders hebben vanaf 1 november ook de mogelijkheid om de BAG-terugmeldingen te beheren. Als zij aanpassingen doen in de status van een terugmelding en een toelichting geven, zal dit direct zichtbaar worden in de webservice. Hierdoor wordt het BAG-terugmeldproces een stuk transparanter.

De webservices worden als WMS en WFS aangeboden. De URL’s voor deze webservices zijn:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bagterugmeldingen/wms?request=GetCapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/bagterugmeldingen/wfs?request=GetCapabilities

De webservice werkt op dezelfde manier als de webservices voor terugmeldingen op de Basisregistraties Topografie (BRT) en Grootschalige Topografie (BGT). Zie voor meer uitleg over het terugmelden op deze drie registraties ook het volgende filmpje op Youtube: https://youtu.be/il4cRqfqUJs