Meerdere issues BGT downloads en services hersteld

Er zijn in de voorbijgaande periode meerdere issues door gebruikers geconstateerd v.w.b. de BGT downloads en services die via PDOK beschikbaar worden gesteld. Veel van deze issues zijn bij PDOK of op andere plekken binnen de BGT keten opgelost. In dit bericht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste issues die opgelost zijn. Er zijn nog twee issues die nog niet zijn opgelost welke hieronder ook toegelicht worden.

Opgeloste issues

  1. Er is geconstateerd dat in veel objecten het attribuut “tijdstipRegistratie” 1 of 2 uur (afhankelijk van wintertijd/zomertijd) verschilt van de landelijke voorziening BGT. Tevens is geconstateerd dat de “creationdate” soms een dag afweek. Dit had dezelfde oorzaak. Beide issues zijn hersteld.
  2. Er zijn dubbele actuele voorkomens geconstateerd. Dezelfde waarde van het attribuut “lokaalID” kwam bij meerdere voorkomens voor, terwijl deze waarde uniek moet zijn. Dit werd veroorzaakt door een fout in de programmatuur. De verkeerde waardes en de software fout zijn hersteld.
  3. Vervallen BGT-objecten werden onterecht getoond in viewservices. Dit betrof attributen waarvan de waarde “terminationDate” was ingevuld. Dit is hersteld.

Known issues

  1. In de StUF-Geo downloads via PDOK worden voor de objecttypen kunstwerkdeel, scheiding en overig bouwwerk altijd het geometrietype Surface met polygonpatches geleverd, ook als de bronhouder een geometrietype Polygon heeft geleverd aan de landelijke voorziening BGT. Er wordt met spoed onderzocht hoe dit opgelost kan worden.
  2. Bij sommige plaatsbepalingspunten komen “srsName” attributen voor met een verkeerde waarde. De waarde “urn:ogc:def:crs:EPSG:28992” moet “urn:ogc:def:crs:EPSG::28992” zijn. Dit is enige tijd geleden hersteld zodat dit bij nieuwe plaatsbepalingspunten niet meer voorkomt. Voor de bestaande plaatsbepalingspunten moet dit nog worden hersteld. Het streven is om dit binnen een aantal weken hersteld te hebben.