Mijlpaal van 20 miljard hits

Het platform PDOK wordt steeds vaker geraadpleegd door organisaties. Dit blijkt uit de groei van het aantal nieuwe datasets die PDOK ontsluit en uit de groei van de afname uitgedrukt in hits op services. In oktober bereikte PDOK de mijlpaal van 20 miljard hits in 2020. Over heel 2019 was dat ruim 14 miljard hits.

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij en makkelijk beschikbaar. PDOK maakt onderdeel uit van de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid en heeft een sleutelpositie binnen de Nationale Geo Informatie Infrastructuur (NGII) voor het centraal beheren en ontsluiten van geodata. Onze vele afnemers maken met data uit PDOK de meest interessante toepassingen door data te combineren en te verwerken in diverse toepassingen als websites, webapplicaties en desktop applicaties.

Continue ontwikkeling

PDOK ontwikkelt zich meer tot een selfservice platform met een hoge mate van betrouwbare dienstverlening. Daarnaast gaat PDOK nieuwe services aanbieden als WFS3.0 (OAF/Restful API), Vector Tiling en een vernieuwde PDOK Locatieserver. In 2021 wordt aan de afnemers een service aangeboden waarmee meer gerichte informatie verstrekt wordt over de PDOK dienstverlening. Ook is het afgelopen jaar de zeer succesvolle viewer vernieuwd. Deze bevat nieuwe functies als meten en schaalindeling. Daarnaast is de viewer nu ook geschikt voor mobile en is de algemene lay-out aangepast. Zo blijft het PDOK platform in ontwikkeling om te voldoen aan de toenemende groei én de wensen van de vele organisaties die massief gebruik maken van dit platform.

PDOK biedt ook als extra service de mogelijkheid om geautomatiseerd fouten terug te melden op data van de Basisregistraties BAG, BGT en BRT. Daarmee benadrukt PDOK het belang van kwalitatieve data en het belang om te acteren in de keten.

Het team PDOK staat gereed voor al uw vragen!

https://www.pdok.nl/contactLink naar een externe pagina