NIEUW: hogere resolutie luchtfoto als open data bij PDOK

Per 10 februari 2017 serveert PDOK de nieuwe luchtfoto uit 2016 met een resolutie van 25 cm als open data. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige 2015-foto met een resolutie van 50 cm. Deze huidige foto blijft overigens voorlopig nog beschikbaar.

Dat komt met name omdat de 2016-foto nog enkele kenmerken mist, zoals de TMS-service en de zgn. rest-bevraging. Die worden overigens nog dit kwartaal verwacht. De nieuwe luchtfoto zal op den duur de Achtergrondluchtfoto van 2015 vervangen. Nadere communicatie over het tijdstip van vervanging volgt.

De 25 cm luchtfoto uit 2016 wordt ter beschikking gesteld door de overheden in de Samenwerking Beeldmateriaal, zie www.beeldmateriaal.nl.

URL’s

De nieuwe luchtfoto 2016 wordt geserveerd als RGB- en als infraroodfoto. Bovendien wordt deze foto te zijner tijd als historie bewaard.

De 2016-foto is onder de volgende URL’s beschikbaar:

RGB:

 • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/wms?request=GetCapabilities
 • WMTS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfoto/wmts?request=GetCapabilities
 •  

  Infrarood:

 • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfotoinfrarood/wms?request=GetCapabilities
 • WMTS : https://geodata.nationaalgeoregister.nl/luchtfotoinfrarood/wmts?request=GetCapabilities
 • De 2016-luchtfoto toont heel Nederland en kent opnieuw het diepe zoomlevel 14. De luchtfoto is beschikbaar in de formaten .jpg en .png (niet als afzonderlijke lagen).

  De volgende projecties zijn in productie:

 • EPSG:28992 (RD New)
 • EPSG:4326 (WGS 84)
 • EPSG:3857 WGS 84 / Pseudo-Mercator
 •  

  Lagen

  Binnen de WMS- en WMTS-services wordt een aantal lagen aangeboden, te weten:

  • <jaar>_ortho25
  • Actueel_ortho25.

  De laag <jaar>_ortho25 wordt gaandeweg het lopende jaar gevuld; de laag Actueel_ortho25 verwijst naar de landsdekkende dataset van de meest recente jaargang. Nadat <jaar>_ortho25 landsdekkend is gevuld, zal de laag Actueel_ortho25 naar deze dataset verwijzen. Jaarlijks zal er een laag <jaar>_ortho25 bijkomen (maximaal 5 jaargangen).

  De service bevat dus de volgende opbouw:

  • 2016_ortho25
  • Actueel_ortho25 (landsdekkende dataset van de meest recente jaargang)

   

  Ditzelfde geldt ook voor de infrarood orthofotobeelden, genaamd: <jaar>_ortho25IR en Actueel_ortho25IR.

   

  Publiek gebruik

  De WMTS dient bij voorkeur te worden gebruikt in toepassingen voor publiek gebruik. Deze service kent de beste performance. De WMS kan bij een te groot gebruik te traag worden en PDOK kan in zo’n geval toegang tot de WMS beperken.

  Deze luchtfotoservice is voor iedereen kosteloos en vrij beschikbaar voor alle toepassingen. De licentievoorwaarden van deze service zijn beschreven in het Nationaal Georegister.

  Afbeelding van de hoge resolutie foto