Nieuwe AHN3-data uit 2019 maakt AHN3 bij PDOK nu volledig landsdekkend!

Deze update bij PDOK betreft een aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Vechtstromen. De gegevens zijn ingewonnen in de periode 1 december 2018 tot 1 april 2019. Op bijgaand overzicht zijn de wijzigingen zichtbaar: de rode kaartbladen zijn vervangen, de gele kaartbladen zijn nieuw.

De update betreft op dit moment de downloadbestanden. De WMTS-services worden zo spoedig mogelijk bijgewerkt.